HANDBOOK pre Sales/Key Account managerov / PDF verzia

Hanbook pre Sales a Key Account managerov Ti poskytne rady a návody ako využiť farebnú typológiu v biznise, predaji a budovaní obchodných vzťahov, vďaka čomu dokážeš získať viac klientov a rýchlejší rast siete. Okrem toho tam nájdeš aj princípy úspešného obchodného stretnutia a využitie poznatkov komunikačnej psychológie. Schopnosť využívať stratégie a kanály na oslovenie a získanie stretnutia už nestačí na budovanie strategického úspechu pre biznis. Kľúčovým faktorom úspechu sa stáva spôsob komunikácie s obchodným partnerom či klientom.

Využívanie techniky farebnej typológie nám napomáha odhaliť základné hodnoty, ktoré sú dôležité v živote potenciálneho klienta. Viesť konverzáciu a prispôsobiť štruktúru na danú "farbu" klienta (s využívaním kľúčových slov, ktoré sú pre danú farbu charakteristické) výrazne zvyšuje úspešnosť predaja. Komunikácia môže následne nabrať smer, ktorý je zaujímavý a "výhodný " pre obe strany, čo znamená, že push stratégia sa mení na pull stratégiu, v ktorej chceme vzbudiť záujem klienta o spoluprácu alebo obchod.

Každá farba má svoje špecifiká a je dôležité vedieť ju čo najskôr identifikovať a odhaliť to, ako s ňou čo najlepšie komunikovať a taktiež zvládať námietky. Druhým dôležitým krokom je ovládať základné piliere obchodného stretnutia a vedieť ich aj reálne využiť.

  • Ako sa jednotlivé farby prezentujú a ich popis.
  • Ako s nimi čo najefektívnejšie komunikovať.
  • Ako využiť Personal Brand pri predaji.
  • Ako využiť princípy obchodného stretnutia vo svoj prospech.
  • Základy Transakčnej metódy pre obchodnú komunikáciu.

Handbook posielame vo forme PDF súboru emailom hneď po obdržaní platby na vami uvedenú kontaktnú emailovú adresu.   

24,00 €
Please select variants first