-   školenia   -


LinkedIn


Farebná typológia


Sales/Key account


IT recruitment 


Personal branding


  Farebná typológia-školenie 

Psychologické rozdelenie temperamentov osobností na 4 farby pretavené aj do business prostredia. Táto charakteristika sa používa ako nástroj, ktorým dokážete rozlúštiť správanie ľudí a zistiť ich motivácie, hodnoty a zámery. Tým prispôsobiť komunikáciu, vyjednávanie, predaj či ponuky tak, aby boli pre danú osobu čo najpríťažlivejšie. Farebnú typológiu dokážete využiť ako v pracovnom prostredí tak aj v osobnom živote pretože základným pravidlom úspechu je vedomá komunikácia. Školenie sa zameriava aj na rozvíjanie vašich silných stránok či identifikovanie a zmierňovanie tých slabších.

 IT recruit-školenie 

Na školení sa naučíte ako na základe job description vyextrahovať podstatné informácie, ktoré budú súčasťou ponuky popisu pozície. Ako identifikovať kľúčové zručnosti a technnológie, ktoré musí kandidát ovládať. Ako správne napísať hromadné oslovenie kandidátov so sústredením na prvý odstavec - úvod, ktorý musí vyzerať ako osobné oslovenie. Tiež ako smerovať celú komunikáciu na úspešné získanie kontaktu a životopisu. Ako využiť recruiterský učet ale aj ako sa zaobísť bez neho. 


 LinkedIn-školenie  

Na školení vám budú objasnené funkcie LinkedIn-u. Ako si vytvoriť zaujímavý a plnohodnotný profil. Spôsob akým si efektívne vybudovať sieť. Tiež ako využiť komunikačné kanály na vybudovanie personal branding-u.

  Personal branding-školenie 

Vaša značka je vnímanie alebo emócia udržiavaná niekým iným ako ste Vy. Personal branding školenie spočíva v nájdení vašej jedinečnosti, budovaní vašej reputácie vo veciach pre ktoré chcete byť známy a hodnotách za ktorými si stojíte. 

-   objednajte si naše služby   -

-   vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme späť   -